Soundblock – protihlukové stěny z gabionů

Soundblock je patentovaný zvukotěsný gabion firmy Betafence pro použití ve velkých infrastrukturních projektech. Díky inovativní koncepci dochází ke zmenšení odrazu zvuku a méně hluku proniká gabionovou konstrukcí. Soundblock je neobvykle univerzálním, odolným a trvanlivým prvkem. Osázení protihlukové stěny běžnými nebo popínavými rostlinami je ještě více propojí s přírodní krajinou.

Materiál protihlukových stěn

Soundblock lze montovat výjimečně snadno a rychle postupem „rozlož a naplň”. Systém se dodává v podobě plochých archů a lze jej montovat přímo na staveništi. Správně navržená gabionová stěna nepotřebuje základy ani vnitřní opěrnou konstrukci.

Konstrukci protihlukové stěny lze stavět vysoké až 6 metrů. Gabiony Soundblock jsou vyrobeny ze svařovaných panelů, chráněných povlakem Zincalu® Ultra* a vzájemně spojených spirálami.

Vnitřní prostor neviditelný zvenčí je vybaven pytlem, který lze naplnit s minimálními finančními náklady různým materiálem, dostupným na staveništi, např. sutinami nebo pískem. Středový prostor zaplněný kamenivem v kombinaci s vnějšími prostory zaplněnými kamením tvoří ideální protihlukovou stěnu.

*Povlak Zincalu® Ultra se skládá z 95 % ze zinku a z 5 % z hliníku. Povlak má tloušťku 350 g/m², což zaručuje dvakrát delší životnost, než v případě běžných zinkových povlaků. Shodný s normou BS EN 10244-2.

Montáž stěn proti hluku

KROK 1 – Soundblock je na staveniště dodáván v podobě plochých archů vzájemně spojených spirálami a uložených na paletách.

KROK 2 – Rozložený Soundblock připravený k naplnění.

KROK 3 – Naplnění vnitřní části kamenivem.

KROK 4 – Naplnění vnější části kamením.

Akustické parametry

Betafence Soundblock se mezi protihlukovými výrobky vyznačuje vysokou účinností. Stěna tvoří protihlukovou bariéru s velmi dobrou akustickou izolační schopností a s vysokou mírou pohlcování zvuku. Je možné dosáhnout parametrů A3 a B3 současně.

Středový prostor používaný jako aktivní akustický segment omezuje vedení hluku na druhou stranu stěny. Vnější prostor vyplněný vhodným kamením velmi dobře pohlcuje zvuk.

Betafence Soundblock byl vyvinut ve spolupráci se Sonorcontrol, přední nezávislou belgickou vědeckou laboratoří, která se specializuje na zvukové inženýrství.

Soundblock v sobě optimálně spojuje akustickou izolační schopnost a schopnost pohlcovat zvuk.

Protihluková stěna dobré kvality brání přímému průniku zvukových vln od zdroje k příjemci (stezka a). Takto se označuje odolnost protihlukové stěny proti přenosu zvuku (DLR).

Nežádoucí odrazy zvuku (stezka b) však mohou značně omezit efekt zvukotěsnosti protihlukové stěny.

Z tohoto důvodu se vyžaduje dobrá schopnost pohlcovat zvuk (pohltivost) (DLα) na straně protihlukové stěny vystavené působení hluku. Zvuk prostupuje stěnou a ztrácí intenzitu v důsledku jeho pohlcování.

V důsledku toho dochází ke značné redukci odrazu zvukových vln. Vzhledem k velké vzdálenosti (stezka c) zvuku od horní plochy prvku Soundblock, dochází k akustickému jevu, který spočívá v ohybu zvukových vln. Tento jev se nazývá difrakce.

Ještě lepších výsledků lze dosáhnout s materiálem s lepší schopností pohlcovat zvuk.

A – Vnější segment

B – Materiál s lepší pohltivostí zvuku

C – Středový segment

D – Vnější segment

Pro dosažení ještě lepších akustických výsledků lze použít materiál s lepší pohltivostí zvuku. Soundblock tak splňuje nejvyšší požadavky na zvukovou izolaci.

Standardizace pro protihlukové stěny Pohlcování DLα Izolační schopnost DLR
Základní standard Minimálně A2 až A3 Minimálně B2
Betonová stěna A1 B3
Kovová stěna A2 B2
Dřevěná stěna A2 B1
Betafence Soundblock A2 B3
Betafence Soundblock extra* A3 B3
DLα:součinitel pohlcování zvuku (pohltivosti), DLR: součinitel akustické izolační schopnosti, * s materiálem, který má lepší pohltivost zvuku