Bastiony – protipovodňová ochrana z bastionů

Bastiony se vyrábí podobným způsobem jako gabiony. Skládají se z pletiva spojeného spirálami, úchytkami nebo výztužným drátem. Navíc jsou vybaveny membránou z netkané geotextílie, která je uložena uvnitř po obvodu koše a umožňuje naplnění bastionu drobným kamenivem, jako je písek, štěrkopísek nebo štěrk. Při plnění bastionu je třeba materiál zhutňovat po vrstvách, podobně jako při výstavbě náspů. Bastiony se využívají v pozemních a vodních stavbách jako protipovodňová ochrana (dokonalá alternativa pro pytle s pískem) nebo jako dočasné konstrukce.

 Bastiony jako opěrné stěny

Bastiony jsou modelového typu a skládají se jako harmonika. Dodávají se v podobě sítí složených na paletách. Dvě osoby snadno rozloží prázdné koše a postaví z nich1 metr vysokou stěnu o délce 5 metrů během 5 minut. Prázdný vnitřní prostor lze zaplnit pískem – nejrychleji pomocí nakládače.

Bastionové stavby je třeba projektovat jako opěrné stěny. K výstavbě trvalých opěrných konstrukcí je třeba použít vhodné drenážní kamenivo, rovnoměrně rozmístěné, aby nedocházelo ke kumulaci hydrostatického tlaku. Průtok vody konstrukcí z bastionů je mnohem pomalejší než skrz gabiony vyplněnými kamením.

Bastiony mají technické schválení Výzkumného ústavu silnic a mostů ve Varšavě č. AT/2010-03-1790.

Bastiony typu Inserted

Řešením, které v sobě spojuje dva základní druhy košů – gabiony a bastiony – je bastion typu „Inserted”. Je to vlastně bastion vložený do gabionu. Skládá se z 2 prostorů v tloušťce stěny.

V prvním prostoru – viditelném – je uloženo kamení, což dává příjemný vizuální efekt. Tento prostor má obvykle 3 nebo 4 oka (jeho tloušťka je tedy 23 nebo 30 cm). Ve druhém prostoru – bastionuvyloženém netkanou textílií lze použít drobnější, a zároveň levnější kamenivo – písek nebo štěrkopísek. Taková řešení se používají zejména při výstavbě opěrných stěn, kde je viditelná pouze čelní část koše.

Specifikace materiálů

Povlak Zincalu

Oko (mm) Průměr drátu (mm) Antikorozní povlak pletiva Životnost
76,2 x 76,2 3 nebo 4,5 Zincalu 350 g/m2 > 50 let v příznivém prostředí
100 x 100 4,0 Zincalu 350 g/m2 > 50 let v příznivém prostředí
100 x 50 4,0 Zincalu 350 g/m2 > 50 let v příznivém prostředí
50 x 100 4,0 Zincalu 350 g/m2 > 50 let v příznivém prostředí
50 x 50 4,0 Zincalu 350 g/m2 > 50 let v příznivém prostředí

Povlak Zincalu + PVC

Oko (mm) Průměr drátu (mm) Antikorozní povlak pletiva PVC Nerezová ocel Životnost
76,2 x 76,2 2,7 / 3,2 nebo 3,8 / 4,3 Zincalu 350 g/m2 s PVC povlakem o tloušťce 0,25 mm Zelená barva RAL 7037 2,0 mm > 120 let v příznivém prostředí